Browse By

Poesie di Arturo Pagliara

0 like [ssba]

A’ machene du’ timbe (dedicata ad Alberto MANGANO)  

 

Albè, ch’è cumbenete che stu’

ggeminte,

e fatte arruà a Fogge a machene du’

timbe.

 

Nu timbe assai luntane e

belle,

che a notte e u jurne maddfresch’ i

cervelle.

 

Me sembre de vedè nata vote a gente

onest,

che cambave d’ fatiche e stinte e sul pe na

fest.

 

Nu jurne sule pà addrizzà u’ fil i

rine,

pecchè manche chiude l’ucchie è già

matine.

 

E senza vergogna, arravugghiate a na

mappine,

purtave a fategà u’ solete

felungine.

 

Mò i timbe u sacce so

cagnate,

e ce ne jime tutte belle

ndulettate.

 

Na sola cose nn

facite,

nn ve luvate da gulle stu’

vestite.

 

….e chi nn ce riesce pecchè eje poche

esperte,

faciteve nu gire sope a machene de Mangane

Alberte.

____________________

 

A’ funtene de Mangane (dedicata a questo sito) 

 

Mizz’a na chiazze

mise a nome Internette

anne mise na funtene

che votte acqua a tutta forze

pe fa vève a sti fuggiane

 

Quanta ggente corre a vève

mò che sape andò si tròve

a’ funtene de Mangane

che dessete chi nn sapeve

de stu’  popele fuggiane.

 

M’assemmègghje  u’ fuja-fuje

n’cuntre a quillee dice  u’ saje?

Ma kessò?

Mò soltante te na ddune?

Ma che  fatte fin e mò?

 

A’ secca ca tenive

n’te faceva arraggiunà

nn sapìve de stu’ munn che perdive

mò che  puje vève da sckattà

nn facenne u’ baccalà

 

Statte accort a n’te strafugà

vive chiane e locca locc

che ca secca che tine te puje pur n’durzà

st’acqua bella dinte a vocc

le sapè assapurà

 

N’te  facenne na trippa chiene tanta

 nt’abbuttanne inda nu iurn

pecchè st’acqua stace pe tutte quante

sint’ a me, cumbà

vivete nù becchier  ù iurn !

____________________

 

A chi addummanne?

 

Quanta ggente mette i mane

Dinde ò site de Mangane

Vicchje, giuvene e suldate

Pe sapè ando’amme nate

 

N’da na strade o nu rione

N’do juquamme a mucciacone

N’da nu vasce o nu palazze, nennù sacce

Aiutateme, mò esce pacce!

 

M’arrecord  o forse nò

Mò addummne a papanò

Manche isse s’arrecord

Quanne è nate se ne scord

 

Statte bbun,a chi addummanne?

Chi s’arrecorde de mast’ Giuanne?

Cerc d’ sapè da zi’ Ngurnete

Manc’ a  dirle s’ennè scurdete

 

Addumanne a  mizz’a chiazze

Se s’arrecordene strede e palazze

Và dallà, che forse  truve andò si nate

N’da vedenzie, u’ palazze l’anne scuffelete.

 

E mò, chi ma da dice a case mia

Andò si trove?

Sinte a me. va sope a Internette

E scrive……Mangane Alberte!!