Browse By

Poesie di Raffaele Lepore

2 likes [ssba]

A papà mije 

Me fèrme ‘a gènde, apposte, amminz’a vije:
-“Chè face Don Luige? Nenn’u vède !”
-“Quanne ‘u truve, dàcce i salute mije!”
Tanne tanne nen sacce chè responne,
avasce ‘a cape: ” Papà ‘nge stace chiù!”
Me guàrdene, e manche lore ponne
penzà ca se n’è jute.-“Nen pot’èsse,
quand’àve l’agghje viste, stève bùne,
sèmbe èlègande, isse, sèmbe ‘u stèsse!”-
Chi nenn’u canuscève a papà mije?
‘U vulèvene bène tutte quande,
ère allègre, ‘i piacève ‘a cumbagnìje!
Gènde de tutte spècije ‘u respettave,
pecchè teràve a tutte ‘a sembatìje;
i nuvand’anne nenn’i demustràve.
Stève pe isse na venerazione:
chissà, si ‘u diche fazze nu peccàte,
n’tenève età, ère n’istituzione.
Nen m’agghje fatte chiù na cammenàte
pe stà l’ùtimi timbe anzim’a isse;
si pe forze de cose sò mangàte,
sendève nu remorse e nen durmève.
Vulève ‘a cumbagnije d’i figghje suje:
‘u baciamme, e cundènde s’a rerève…
…Ck’i fiure ‘mmane e ck’a cravatta nère
annand’a tè mò ce facìme ‘a Croce,
nen ce vedìme chiù mò tutt’i sère.
Tu rire angòre, d’a fotografije,
ma a nuje nenn’esce manghe na parole,
sole n’Avemmarije,….papà mije.

____________________

Mo ca vene Natale 

Mangàvene duje mise ‘o spusalìzie
e nen ge stève nìnde preparàte,
nèmmanghe na cammìse, o nu servìzie,
pecchè ‘a mesèrie s’è là ‘mbustàte!
Facève pène, pòvera fegghjòle,
chiagnève ‘a tand’a stizze, notte e jurne:
-“Ccussì vaje a ‘pparà n’àta tagghjòle,
ck’i fèmmene ca stanne tùrne tùrne?
Sarrà nu poche vasce e bruttulille.
ma è nu partìte ca nen vogghje pèrde.
Va ‘u trùve nu mestìre cum’e quille!
Vide chè è fa, temè. ca nenn’u pèrde!”
-“Nemmànghe si perdèsse n’avvucàte!
Quille è nu sckattamurte, Dije mije,
sarrà ca ‘a lire ‘a tène assecuràte.
ma tu ce faje murì. mò, figghja mije!
Tu t’è spusà? E ‘nde ne ‘ngarecànne,
Ce pènze ije, và bùne? E statte citte.
Sol’u currède, e nen te lusengànne
ca pozze fà ‘a mubbìlije. Quille sckitte!”-
‘U jurne appìrze s’abbijàje Rusine
da nu mercande ‘a strade d’i varvìre
e se mettìje a scèglie rrobba fine,
vèste, cappotte, fèdere, purtìre,
lenzole, tuvagliàte e asciugamàne…
Chiù rrobbe ascève, e chiù ‘i rerève ‘u core
a stu mercande, ca da settemàne
de nu cliènde nen sendève ‘a ‘ddore!
Quanne Rusine fernìje de mètte a parte,
decìje: -“Facìme ‘u cunde, quande vène?
Mettìmele nu poche sop’a carte!”-
Screvìje pe n’ore,…ne valève ‘a pène!
-“Son settecentomila, arrotondate
con tanti, tanti auguri alla sposina!
I soldi, se volete, li portate
in liquido, o in assegno, domattina!”-
-“Aspì, mò, bèlle bèlle, t’hagghja dice
ca solde ‘ngùlle nenn’hagghjie purtàte,
mò ca vène Natale, vole dice,
te dache tutte cose, una cundàte!”-
Gnuttije amàre ‘u pòvere mercande.
e…viste ca Natale èra vecine,
decìje:-” Va bene, però…vi raccomando!”-
-“Statte secùre, parole de Rusine!”-
Passàrene parècchie settemàne,
Passàje Natale, Pasque Abbefanije,
-“Venarrà ogge… venarrà dumane?”-
Rusine and’o mercande ‘nze vedije.
-“Signora, che maniera, e la parola?
Io sono un galantuomo ed ho aspettato!…”-
-“Pur’ije tènghe na parola sole,
chè t’agghje ditte quann’è cundrattàte?
Mò ca vène Natale,…una cundàte.
Natale è ‘u figghje mije e stace ghinde:
sett’anne ha avute, duje l’ha scundàte!”-

____________________

Alba d’agosto

Nen pozze dorme, càvede, sedòre,
m’agàveze, me colche, pò m’aggire,
‘u litte coce, ‘i mure pègge angòre,
chè brutta notte, me manghe ‘u respire.
Sò angòre ‘i trè, chissà ca stènne fore….
nu file d’àrije, ‘ndiche assàje, nu file!…
Indande conde tutt’i quarte d’ore
ca sone ‘u ‘llorge sop’o Cambanìle!
‘I quatte, ‘i quatte e mèzze, chè nuttàte,
e pure ‘i foglie e ‘i fiure tùrne tùrne,
sott’a nu cìle tutte ‘mbrellandàte,
aspèttene ‘ngandàte: hadda fà jurne!
Albègge, già se sènde qualche cose…
ària frèscke e leggère, sì venùte,
e m’accarìzze, e cutulìje na rose
ca, cùme e mè, stanotte nn’ha dermùte!
Aria bèlle ca pùrte appìrze ‘a ‘ddore
d’u mare, d’a cambagne, d’ u Gargàne,
nen ‘nde ne jènne sùbbete, ‘nd’ a n’ ore!
Ma nen ‘nde fìrme, passe, e mane mane
vaje tuzzelanne arrète a tutt’ i porte
pe dice ‘a gènde ca è già fatte jùrne.
N’àta jurnàte cke stu sole forte…
n’ àta nuttàte fine a chè nen tùrne!

____________________

Doje piume 

T’ hagghje reviste
dope tanda tìmbe,
sènze n’ appundamènde,
a l’imbrovvise;
me sì venute ‘ngondre
ck’u surrise,
te sò venute ‘ngondre
pure ije.
Tenènnece pe mane,
te guardave:
quilli fussètte ‘e guange,
quillu sguarde,
quill’ùcchje tuje,
quilli capille ‘o vìnde,
sò sèmbe ‘i stèsse,
nn’è cagnàte nìnde;
tenìve sèmbe
e angòre
sidece anne!
E parlave…
parlamme…
‘nge ‘u credèmme!
Strengènnece,
felice, frasturnàte,
nn’ hamme capìte chiù
si stèmme ‘ndèrre;
hamme vulàte anzìme,
tutt’e duje,
leggìre,
sfarfallanne cùm’e piume;
doje piume janghe
ca scènnene accucchjàte
‘nda na jurnàta calme
e sènza vìnde,
e, chjane chjane,
vanne desegnanne
parole bèlle
ammìnz’o blu d’u cìle.
M’è ditte
cke na gioje ca ‘nze mesùre:
” Ce sìme viste,
ce sìme truvàte,
nen ‘nge lassàme chiù.
Ma damme ‘u tìmbe
de sestemè doj cose.
Pochi jurne…
pò torne.
Tu m’aspìtte?”.
T’hagghje lassàte ‘i mane e te guardàve
quanne t’allundanàve
e repetìve:
” Ije torne! “.
Ma tu nen sì turnate,
….nen putìve turnà:
….ère nu sùnne!

____________________

U resarie 

 “Assù, chè staje facènne, ù testamènde?
Te spicce ch’hamma dice stu Resàrie!”-
-“Hagghje fernute, uvì, ‘nda stu mumènde!
Avàsce ‘a rèzze nn’a tenènne alàrie
ca tràsene ‘i zambàne, pò chi ‘i cacce?
O trase, o aspitte fore, t’è decìde !”-
-“Chè, staje ‘nquartàte, Assù, chè t’è succisse?
Avèssema fa ‘a llite a notte a notte !”-
-“Cì, Luciè, nen me decènne ninde,
me dòlene ‘i rine, nen ‘nge ‘a fazze chiù:
doje tine de panne stammatine,
marìteme ha vulute ‘i recchietèlle,
e pò… arrezzìrie, lave ‘ndèrre, stire…
mè, jamecinne, va, stace Tanèlle?”-
-“Ave da mò ca stace andò Sciascèlle!”-
-“Ce vulime abbijà, tìne ‘a cheròne ?”-
-“Avèmmaria, grazzia plène, domenesdèje…
e della morta nostra accossissije…
-“Sciascè, chè t’è magnàte stammatine?”-
– “‘U pane cutte, ‘a rùchele e patàne
ck’a fronne ‘u làure e nu spicchje d’aglie,
te diche ca ce sime addecrijàte!”-
-“E pe seconde t’è magnàte ‘a carne?”-
-“Si, ‘u pèsce! Ma nen m’aggemendanne,
na jonde de frummagge e duje cetrùle!”-
-“Avemmarije, grazzia plène, domenesdèje,
ventrùs, tuùs, purtùs, Jèsùs…
-“Ije vularrìje sapè chèdèje ca dice,
e ‘u bèlle è ca me ‘mbrogghje pure ije!”-
-“Quiste è latine, ciucce e alfabbète,
cume se vède ca ‘ncanusce ‘a pènne!”-
-“Pecchè, ‘a canusce tu? St’ata gnurande!”-
-“Quann’èje ca ‘a fernite tutt’e doje?”-
-“Ma lìbbraci dal male accossissija!”-
“De Cungettèlle, nn’è sapute ninde?”-
-“Chèdèje, no, mè, facce sènde, accunde!”-
-“M’arraccumànne, ije nn’hagghje ditte nìnde,
quà ‘u diche e quà rumàne, amminze a nuje,
nen vularrìje truvarme ind’a nu fuche!
Marìteme m’ha ditte alavetrire
ch’hanne venute duje d’a Chesture
pe purtarse ‘u marite a Sand’Alìcie!”-
-“E quèste è ‘a nuvetà? Camì, vattìnne,
‘u sape tutt’a strade e tutta Fogge,
e pò, chèdèje, nenn’èje ‘a prima vote:
èsce e trase da là ch’è na bellèzze!”-
-“Tenemè, ‘u sapìrve allore, ‘u fatte!?!”-
-“…Avèmmaria, gràzzia plène, domenesdèje…
-“…Ventrùs, tuùs, purtùs, Ièsùs…”-
-“Chi t’ha stagnàte… N’ata vote e dàlle!
Oh, nen me face accapezzà chiù ninde!”-
-“Quelle è struvìte, hadda parlà ‘u latine..”-
-“…e della morta nostra accossissije!…”-
-“Assù, è viste ‘a figghje de Mijòlle,
quèlle ck’i gamme storte e ‘u nase alàrie?
Se n’è fejiùte anzime a nu suldate
e ‘nz’è rretràte chiù, so dice jurne!”-
-“Gessù, Gesèppe e Marije, cì, cì, lè, lè,
‘nvogghje sènde chiù ninde, chè peccàte,
…và bbune che ‘a mamme…mè,
nenne parlàme,
nuje ce facìme i fatte nustre, e baste!”-
-“…Avèmmarije, grazzia plène domenesdèje…”-
-“Ventrùs, tuùs, purtùs, Jeèsùs…”-
-“E statte citte, achiùde quèlla vocche,
ma sta bezzòca fàveze ‘a strafoche,
va trove qualu jurne ‘u passe ‘u guaje!”-
-“E della nostra morta accossissije!”-
-“Stasère nn’hamme acquaquagghjàte ninde,
ce vedìme dumane p’u Resàrie.”-
-“Assù, ‘nde ne scurdànne quillu fatte:
d’a sore de Jaiucce ck’u scarpàre!”-
“Nen de ne ‘ngarecànne ca ‘u sacc’ije
a chi ‘gghjà scanagghjà mò ch’è dumàne,
mò, damme ‘u banghetìlle…Bonanotte!”-

____________________

Una pe n’ate

Doje vòte ‘a settemàne, pundualmènde,
nu crestijàne vace ‘o Cambesànde
pe n’amiche ca, desgraziatamènde,
salùte a nuje, murìje pe nu sckande.
E pure isse, cùme e tutte quande,
accatte duje lambìne e ‘i gladijòle
‘e barrachèlle annand’o Cambesànde
e pò se mène inde, mò ce vole,
tutte cundrìte, tutt’adduluràte
‘a vije ‘a tombe andò stace ‘u cumbàgne
ca da duje anne già l’àve lassàte,
…e indànde isse mò s’a face a chiagne!
E’ grussetìlle e ..poche e nìnde allusce…
ma vace sèmbe! Venerdì passàte,
cùm’arruvàje, jettàje ‘i fiure musce,
cagnàje l’acque ch’èra già pusàte,
mettìje ìi fiure friscke e accummenzàje:
-“Frangische, core mije, cùm’e state?
Ce hamme vulùte bène, e tu lu sàje,
‘ntrove recìtte da chè m’è lassàte!”-
Cùme si stèsse angòre ammìnz’a case,
ck’u facciulètte ‘mmàne struculave
nu poche ‘a làpede e nu poche ‘u nase,
po s’asciugàve l’ùcchje.e se ‘nguacchjàve.
-“Frangìsche, core mije, quande sì bèlle!”-
Selluzzijàve ambacce a stu retratte.
Se truvàje a passà na femmenèlle
ca ‘u canuscève e ca sapève ‘u fatte;
s’avvecenàje e ‘u tuzzelàje da rète:
-“Chèdèje, t’è parènde sta segnore?
Da cinguand’anne stace sott’e prète,
nen vale ‘a pène a strazijàrte ‘u core!”-
…’A tombe d’u cumbagne stève accùste!
Tutte sdegnàte e ..cùme e nu pernàcchje
decìje ambàcce ‘o quadre, tùste tùste:
-“E nn’u putìve dice? St’àta cacchje!”-

____________________

 

L’arche de San Michele 

Nen sacce quanda vote so passàte

pe sotte a st’archecille affumecàte,

quanne, uaglione, allègre e spenzaràte,

jève e venèeve da Piazza Mercàte.

Zumbave quilli scale a trè ‘a vote

‘mbuccave stu passagge sènza sole

e me facève ‘a croce tutt’i vote

ca jève, o ca turnàve da la scole.

‘A statue ‘Sammechèle ind’a na nnìcchje,

tenève annanze cinghe o sèi lambine,

duje fìure arreggestràte ind’a nu sìcchje,

e,atturne atturne, tanda fegurìne.

Chiùngue ce passave, ind’a scurìje,

guardave ‘u Sande e, ck’u cappille ‘mmane

rucelejàve qualche Avèmmarìje.

Tanne éreme nu poche chiù Crestijane!

E si, pecchè, dop’i bumbardaménde,

stu viche ca la guèrre ha sparagnàte,

nenn’ère cume e prime, pecchè ‘a gènde

ha pèrze ogni respètte, s’è cagnàte!

Nenn’ère chiù cum’u sapèmme nuje:

nu pusteclle ‘mminz’ a vécchja Fogge…

si ce passave, te n’aviva fuje!

E quèste è ‘a ceveltà ca stace ogge?

Mò finalmènde hanne refatte ‘i scale,

hanne remìse a nuve, hanne pettàte,

‘a stàtue è sèmbe quèlle, tale e quale,

ma tutt’u riste, no. Cum’è cagnàte!

Vide quist’arche ck’u cangille annanze,

chiuse pe sémbe. E’ pròprije nu péccate!

Giacché nisciune tène chiù crijanze,

… mègghje accussì,… almène s’è salvate!

(da “I timbe so’ cagnate”)

Questa poesia fu scritta dal poeta foggiano nel 1980 quando non si immaginava che l’arco di lì a vent’anni sarebbe stato abbattuto

____________________

‘A notte de San Selvèstre

‘A notte d’a Vegìlije ‘Capedanne

s’aùse a festeggiarle ‘ngumbagnìje;

s’aspètte ‘a mezzanotte pecchè l’anne

hadda trasì ck’a rise e l’armunìje.

S’aspètte ck’a buttiglie d’u spumande

guardane ‘u ‘llorge quann’accocchje ‘i sfère;

tra ‘u fume d’i bèngale, tutte quande,

embè, se l’hanne gode quèlla sère.

Ma è ‘rruvàte! ‘I botte amminz’a vije

sò chiù pussènde, ognune mène al’àrije

rutelle, tricche tracche e purcarìje,

cume pe chiude n’anne ind’o separije.

‘Nd’e case, ‘u geradische ‘nsèrve a nìnde,

sone canzune, ma nisciùne ‘u sènde,

se scàgnene l’agùrije tra parìnde,

pare na farse, ma è nu mumènde

ca mètte ‘ngulle gioje e pecundrìje.

Baciànnese ‘a megghjère e ‘i figghje suje,

nu padre chiagne e, tanne, vularrìje

ca fosse etèrne, ind’a casa suje,

st’amore, st’armunìje, sta vita sane,

sènz’ombre, nè mutive de delore.

N’àte penzìre corre, mane mane,

a chi ‘nge stace, ma tène ind’o core!

E’ passàte! Nu dische, na candàte,

‘u panettone, ‘a coppe d’u spumande,

pe salutà quist’anne appène nate,

ck’u brindese: “Buon Anno a tutte quande!”

   (da ” ‘I tìmbe so’ cagnàte”)