Browse By

Categoria: Il dialetto foggiano

No Thumbnail

Diminuitivi dei nomi in foggiano

Addolorata: Dorìne, Dorètte, ‘Dduluràte   Angelo: Angelìne, Angele, Angelùccije, Angiolètte   Anna: Annìte, Annùcce, Annètte, Annarèlle   Antonietta: ‘Ndunètte, Tonia, ‘Ndoniètte   Antonio: Tonìne, Tatònne, Tatunnìlle   Carmela: Mèline, Carmèline, Lalìne   Carmine: Carmnìlle, Carmenùccije, Carmenuccìlle, Menùccije, Menìlle   Domenico: Dumìneche, Mengùcce, Mimìne, Mimì, Mìmme

No Thumbnail

Voci popolari per strade e vicoli

‘A mènde, u’ putrusìne e l’agghijetìlle, tre còse nu turnèse!!! (La menta, il prezzemolo e l’aglio fresco, tre cose per un tornese)  ‘U pèsce ìnde a’ carròzze, tùtte da fòre ‘sta sère, tènghe i quìlle addurènde addurènde!!! (Le lumache – ciammaruchèlle – tutte fuori dal guscio questa

No Thumbnail

Poesie di Michele Frattulino

  ‘U skarpàre  Abbasce a kàse,  nda nu funakètte, Se tròve na putéje de skarpàre. “ ‘sta skarpe è bbòne, cèrte nenn’a jètte; vedìme  assì  Tatonne m’arrepàre .”   ‘Arravugghiàje mminze a nu ğğiurnàle: scennìje  de prèsce ke ‘sta  skarpa viòle. Ndo funakètte, ğğènde kè